กู้สามัญ
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-10-10 09:00:52
   
  สมาชิกกู้สามัญได้แสนกว่าๆ กับล้านกว่าๆ ต้องเข้าคิวต่อเหมือนกันไหม เพราะสามารถกู้สามัญได้แค่นั้น เพราะไม่สามารถลาออกไปกู้สหกรณ์อื่นได้เพราะปัญหาค้ำเขาไว้ ถ้ากู้ได้แค่แสนกว่าๆต้องรอเข้าคิวอีกสามสี่เดือนก็คงจะไม่ไหว 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-10 13:50:43
 
 
  ต้องเข้าคิวเหมือนกันหมดครับ โดยจะมีคิวสามัญปกติ คิวสามัญรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน คิวสามัญทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากค้ำประกัน โดยทั้งสามคิวจะแบ่งอัตรส่วนการจ่ายตามจำนวนผู้กู้ เพื่อให้เกิความยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการจ่ายเงินกู้ไม่ต้องรอนานเหมือนปีที่แล้ว โดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 2 เดือนก็จะได้รับเงินกู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-10-13 12:31:24
 
 
  เงินกู้ไม่เกินสองแสน คงจะไม่เกินละครับเพราะสหกรณ์คงจะให้เท่านั้น ต้องใช้คนค้ำสองคนหรือเปล่าหรือใช้คนค้ำแค่คนเดียวครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-14 14:02:22
 
 
  คนเดียวได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-10-17 10:42:47
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ