เมื่อไหร่เขาจ่ายปันผลกันครับ
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2014-10-07 15:00:27
   
  สอ.นย น่าจะปิดงบ30กย.กะเอาว่าน่าจะจ่ายปันผลสักพย.ใช่ไหมแค่อยากรู้น่ะครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-08 08:27:04
 
 
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ทุกสหกรณ์จะจ่ายได้หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะเป็นผู้อนุมัติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิก และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์นับถึงวันสิ้นปีบัญชี สำหรับในปีนี้ สอ.นย.ได้กำหนดประชุมใหญ่ใน 27 พ.ย.57 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนก็จะจ่ายประมาณต้นเดือน ธ.ค.57 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ