แปลงหนี้ใหม่(เฉพาะผู้กู้พิเศษฯแต่สิทธิไม่ผ่าน)
Posted: สุทัศน์ นราตรีสกุล Date: 2014-10-05 01:41:32
   
  แปลงหนี้ใหม่(เฉพาะผู้กู้พิเศษฯแต่สิทธิไม่ผ่าน) -ชำระสามัญมาแล้ว 27 งวด คงค้าง สอ.นย.(สามัญ 1,335,524.00+ฉุกเฉิน 20,596.00 รวม 1,356,120.00 บาท) เงินเดือนเหลือสุทธิ ประมาณ 3000.-กว่าบาท **ถ้าจะขอกู้เพิ่ม สัก 400,000. บาท จะได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-05 07:47:19
 
 
  รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการกู้ต้องติดต่อ จนท.สินเชื่อโดยตรงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ