สมุดเงินฝากออมทรัพย์
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2013-04-05 15:12:40
   
  กระผมมีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ปกสีแดง เขาประทับตรายางไว้ว่าให้นำไปปรับยอดทุกต้นเดือน เม.ย.และต.ค.แต่เล่มออมทรัพย์ทวีสุขไม่มีข้อความดังกล่าว ตอนนี้ต้นเดือน เม.ย.ผมจะให้เจ้าหน้าที่เขาปรับยอดทุกเล่มเลยได้ไหมครับ สมาชิก 07096 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-04-09 10:22:39
 
 
  เรียนท่านสมาชิก 1.เงินฝากออมทรัพย์ทวีสุขปรับดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือน มี.ค. และสิ้นเดือน ก.ย.เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษครับ 2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน (โครงการใหม่ล่าสุด อัตราดอกเบี้ย 4.0, 4.25,4.5) ปรับดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือนครับ แต่จะโอนเข้าบรรชีออมทรัพย์ปกติครับ ท่านสมาชิกสามารถนำสมุดมาปรับได้ตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งข้างต้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-04-12 19:51:26
 
 
  กระผมมีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุข3บัญชี ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน กระผมเห็นว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนดีกว่าทวีสุขเพราะปรับดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ปกติอย่างนี้กระผมเห็นว่า สอ.นย.น่าจะยอมให้ย้ายบัญชีจากทวีสุขมาเป็นพิเศษเพิ่มพูน ขอความเห็นท่านด้วยครับ สมาชิก07096


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-04-16 21:27:26
 
 
  บัญชีออมทรัพย์ทวีสุขมีเงื่อนไขผูกมัดตามหลักเกณณ์ครับ แต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าสมาชิกได้รับประโยชน์ใกล้เคียงกันครับ เพราะแม้จะคิดดอกให้ทุกเดือนแต่ไม่ได้ทบต้นในตัวของมันเอง


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ