สอบถามเรื่องการสมัครฌาปนกิจ สสอท.และ สส.ชสอ.
Posted: ชูชีพ พิพัฒน์ Date: 2014-10-02 07:45:58
   
  ขอเรียนสอบถามว่า กรณีบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ไม่ได้เป็นสมาชิกสมทบของ สอ.นย. จะสมัครฌาปนกิจของ สสอท. และ สส.ชสอ. ได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-02 08:51:01
 
 
  เงื่อนไขดังนี้ครับ 1.สสอท.สมาชิก สอ.นย.ที่เป็นสมาชิก สสอท.แล้วสามารถนำบุตร คู่สมรส บิดา มารดาสมัครเป็นสมาชิก สออท.ได้ครับ 2.สส.ชสอ. สมาชิก สอ.นย.ที่เป็นสมาชิก สส.ชสอ.สามารถนำเฉพาะคู่สมรสเท่านั้นสมัครเป็นสมาชิกได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชูชีพ พิพัฒน์  2014-10-02 09:24:56
 
 
  กรณีบิดา-มารดา กำหนดอายุหรือไม่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-02 14:55:53
 
 
  ไม่เกิน 60 ครับ เกิด 2497 เป็นต้นมา


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ