สอบถามเรื่องการขอรับสิทธิการป่วยเป็นคนไข้ใน
Posted: ชูชีพ พิพัฒน์ Date: 2014-09-30 13:52:02
   
  ขอเรียนถามว่าในการขอรับสิทธิการเจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลนั้นกำหนดหรือไม่ว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ป่วยที่โรงพยาบาลเอกชนเบิกสิทธิได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-01 08:48:29
 
 
  ได้ทั้ง ร.พ.รัฐ และเอกชนครับ เงื่อนไขคือต้องเป็นคนไข้ใน การนับนับเป็นคืน เบิกได้ไม่เกินคืนละ 300 บาท ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง หลักฐานประกอบคือใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงข้อมูลว่าเป็นคนไข้ในและจำนวนคืนที่นอน ร.พ.ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ