ถามเรื่องทุนเรือนหุ้น
Posted: สรวิศ  พุ่มจันทร์ Date: 2014-09-16 21:54:52
   
  จะนำเอาเงินทุนเรือนหุ้นมาโป๊(หรือมาใส่)ในวงเงินกู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ได้กู้ไว้ ซึ่งทุนเรือนหุ้นมากกว่าเงินที่กู้ไว้....อยากทราบว่าจะทำได้ไหม...ยังเป็นสมาชิกอยู่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-17 10:50:09
 
 
  ในทางกฎหมาย หุ้นถือเป็นทุนของสหกรณ์ ดังนั้นหุ้นที่ท่านสะสมไว้จึงไม่สามารถเอามาหักกลบลบหนี้ได้เว้นแต่ท่านจะลาออกจาก สอ.นย.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-17 10:53:51
 
 
  นอกจากนั้นแล้วการที่ท่านจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้ ท่านจะต้องไม่มีหนี้ หรือภาระค้ำประกันใดๆ เว้นแต่หนี้ทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ท่านมี จึงจะสามารถนำมาหักกลบได้ตอนที่ขอลาออก และหากมีภาระค้ำประกันก็ต้องให้ผู้กู้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเป็นคนอื่นให้เรียบร้อยก่อน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ