สัดส่วนการตัดค่าหุ้นรายเดือนกับรายได้ของสมาชิก
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2014-09-03 09:48:34
   
  ทำไมสอ.นยไม่ลองสำรวจว่ามีสมาชิกหลายท่านตัดค่าหุ้นรายเดือนน้อยเกินไป แแล้วเรียนขอความร่วมมือให้เพิ่มค่าหุ้น และเรียนให้สมาชิกท่านทราบด้วยว่าผลตอบแทนสูงกว่าฝากเงินด้วย ผมว่าน่าจะระดมทุนได้เยอะนาจะมีรางวัลล่อใจด้วยก็ดี ผมว่าบุกดีกว่าตั้งรับนะครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-03 11:52:54
 
 
  ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับ ปัจจุบัน สอ.นย.มีข้อมูลสมาชิกที่ถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว และจะต้องดำเนินการให้สมาชิกถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการขอรับสนับสนุนข้อมูลเงินเดือนจาก ทร.ซึ่งไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลรวมของข้าราชการทั้งกองทัพ ดังนั้นสิ่งที่สอ.นย.ได้ดำเนินการในปัจจุบันคือการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเพิ่มหุ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการให้สมาชิกเขียนคำร้องขอเพิ่มหุ้นทุกครั้งที่มากู้หรือมาค้ำประกันหากพบว่ายังถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนั้นในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก สอ.นย.ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้กู้เงินสามัญจะต้องถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ โดยสมาชิกจะนำเงินมาซื้อเอง หรือให้หักจากวงเงินกู้ก็ได้ ส่วนการประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์ของการสะสมหุ้นซึ่งจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินนั้น สอ.นย.จะกระทำทุกครั้งที่ออกพบปะกับสมาชิก เช่นการจัดทำโครงการพบสมาชิก โครงการบรรยายตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการถือว่ายังไม่เพียงพอ ดังนั้น สอ.นย.จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นตามที่ท่านได้ให้คำแนะนำมา และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภาณุพงศ์ มณีนวล  2014-09-12 09:22:50
 
 
  ผลตอบแทนจากหุ้นไม่ทราบมีอะไรบ้างครับ นอกจากปันผล หรือการได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นได้ร้อยละเท่าไรครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-12 10:56:17
 
 
  หุ้น ผลตอบแทนคือเงินปันผลครับ จ่ายปีละ 1 ครั้งในต้นเดือน ธ.ค. ส่วนดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนของเงินฝาก คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.75 จนถึง 4.5 ตามเงื่อนไขเงินฝากแต่ละประเภท ส่วนเงินปันผลนั้น 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 7 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ