รายละเอียดของสมาชิกสมทบ
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-09-01 09:23:03
   
  มีพี่สาวของแม่ยายของผมสมาชิกสามัญสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้หรือไม่ ถ้าได้มีรายละเอียดอย่างไร หรือถ้าเป็นสมาชิกสมทบไม่ได้สามารถนำเงินมาฝากในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-02 09:21:58
 
 
  สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และมีสิทธิถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะซื้อครั้งเดียวหรือหลายคั้งก็ได้ ส่วนสิทธิการฝากเงินนั้นบัญชีออมทรัพย์ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท ส่วนเงินฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 1, 2, 3 ฝากได้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อบัญชี ครับ สำหรับสิทธิการกู้นั้นกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณืครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ