สอบถามเงินกู้
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-08-29 10:58:01
   
  เงินเดือนเหลือจากหัก 30% แล้ว เหลือประมาณ 1,000 หักค่าหุ้นแล้ว จะสามารถกู้สามัญกับสหกรณ์ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ หรือมีวิธีคิดยังไงครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-08-29 13:17:26
 
 
  หักหนี้สินทุกอย่างแล้วต้องมีเงินเหลืออย่างน้อยร้อยละ 30 ครับ (รวมกับรายการหักที่ท่านจะยื่นกู้ด้วยครับ) กรณีเงินเหลือมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ประมาณ 1,000 บาท จนท.ก็จะให้กู้ตามยอดที่คำนวณได้ ซึ่งโดยปกติหากสมาชิกผ่อน 180 งวดก็คงจะกู้ได้ประมาณ 100,000 บาท ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-09-01 09:18:54
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ