เงินกูัพิเศษเพิ่อการเคหะ
Posted: สุริยนต์ งามสนิท Date: 2014-07-30 14:50:04
   
  ผมมีที่ดินพร้อมบ้านอยู่แล้วเป็นชื่อผมและภรรยาร่วมกัน ไม่ติดหนี้สินจำนองใด ๆ ทั้งสิ้น....อยากทราบว่าจะนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้เงินกูัพิเศษเพิ่อการเคหะได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-31 08:13:54
 
 
  กรณีกู้เพื่อการเคหะต้องเป็นกรณีกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน สำหรับสมาชิกที่มีบ้านอยู่แล้วและไม่ได้มีภาระผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ