ช่วยแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้หน่อยครับ
Posted: สมเด็จ ผลบุญ Date: 2014-07-10 16:34:08
   
  ช่วยแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้หน่อยครับ จาก นางไทย ผลบุญ เป็น นางไหม ผลบุญ (พิมพ์ผิด) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-10 19:45:36
 
 
  เดี๋ยว จนท.จะดำเนินการแก้ไขให้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สายันธ์ มีสุข  2014-07-10 20:04:55
 
 
  เรียนท่านสมาชิกเพื่อทราบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาของท่านแล้ว จะดำเนินการแก้ไขให้ตรง แต่ต้องขอตรวจสอบกับเอกสารหรือหลักฐานที่ท่านให้ไว้ด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้ระบบที่สำนักงานปิดหมดแล้ว ประกอบกับตรงวันหยุดหลายวัน อาจจะล้าช้าหน่อย ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สนง.เปิดทำการจะรีบดำเนินการตรวจเช็คและแก้ไขให้ในโอกาสแรก


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สายันธ์ มีสุข  2014-07-15 10:50:15
 
 
  เรียนท่านสมาชิก เพื่อทราบ ทาง สอ.นย.ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้เรียบร้อยแล้ว สาเหตุเนื่องจาก สมาชิกในยุคแรกๆ ที่มีการสมัครไม่ได้มีหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนแนบมา มีแต่ข้อมูลที่ทางสมาชิกกรอกไว้กับตัวเรื่อง ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่อ่านผิดเพี้ยนไปบ้าง ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ