ระยะเวลาในการกู้สามัญ
Posted: ธนากร  โทปุรินทร์ Date: 2014-07-09 11:24:50
   
  ไม่ทราบว่าถ้ากู้ตอนนี้เงินจะออกตอนไหนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-10 07:13:50
 
 
  เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เกิน 2 เดือนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :โสภณ  รัตนสุวรรณ์  2014-07-10 09:20:48
 
 
  ขออนุญาตสอบถามคับ การกู้สามัญคิดจำนวนเงินคงเหลือไช่มั๊ยคับ แต่ถ้ามีหนี้บ้านต้องผ่อนกับธนาคารอยู่ก็จะกู้ไม่ใด้ แม้จะมียอดคงเหลืออยู่ ขอทราบเหตุผลหน่อยคับในเมื่อผู้กู้เดือนร้อนและในที่สุดความคิดที่จะถอนหุ้นออกจาก สอ.นย เกิดขึ้นมาและจำนวนไม่น้อยที่มี่ความคิดนี้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-10 15:27:29
 
 
  การให้กู้ทุกประเภทของ สอ.นย.เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย.กำหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับการสั่งการของ ทร.ที่กำลังพล ทร.จะมีหนี้สินเกินกว่าร้อยละ 70 ไม่ได้ (ต้องมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 30 %) กรณีสมาชิกมีหนี้ภายนอกที่มีรายการหักปรากฎอยู่ในสลิปเงินเดือน ท่านก็ยังสามารถกู้เงินกับ สอ.นย.ได้ โดยสิทธิการกู้ของท่านจะคิดให้ตามหลักเกณฑ์เงินคงเหลือที่กล่าวถึงข้างต้นครับ ส่วนกรณีหนี้สินที่ไม่ปรากฎในสลิป เช่นกู้ ธอส.แต่นำส่งเงินเอง จนท.จะไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีพิเศษ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยง คณะกรรมการจึงจะตรวจสอบข้อมูลหนี้สินทั้งหมดของสมาชิกครับ ส่วนการลาออกแล้วถอนหุ้นไปใช้จ่ายเมื่อไม่สามารถกู้เงินกับ สอ.นย.ได้นั้น สอ.นย.รู้สึกเสียดายที่ท่านลาออกไป เพราะการเป็นสมชิกสหกรณ์นั้นมีประโยชน์ต่อท่านหลายอย่าง ซึ่งคงหาไม่ได้จากสถาบันการเงินภายนอก นอกจากนั้นเมื่อลาออกไปแล้ว หากท่านจะสมัครใหม่ก็ต้องรอเวลาให้ครบ 1 ปี ก่อน และจะใช้สิทธิกู้เงินได้เมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปีแล้ว นอกจากนั้นสิทธิสวัสดิการของท่านบางประเภทต้องนับหนึ่งใหม่ เพราะบางอย่างคิดตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก จึงอยากจะเรียนว่าแม้ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้ท่านกู้เงินจาก สอ.นย.ไม่ได้ ก็ไม่อยากให้ลาออกไป แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :กิตติชัย ทองช่วย  2015-04-20 19:43:00
 
 
  ผมสามารถถอนเงินหุ้นได้ไหมครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ