ขออนุญาตสอบถามความแตกต่างของตารางผ่อนครับ
Posted: ประภาส ถ้วยทอง Date: 2023-09-08 17:37:33
   
  พอดีผมดูตารางแล้วไม่เข้าใจครับ สมมุติว่า กู้ 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด แล้วยอดรวมการชำระเป็นดังนี้ การผ่อนแบบคงต้น 4275 * 60 = 256,500 ถ้าผ่อนแบบคงยอด 3834 * 60 = 230,040 อัตราผ่อนชำระทั้งหมดนี้รวมดอกเบี้ยแล้วหรือไม่อย่างไรครับ แล้วทำไมการผ่อนแบบคงยอดซึ่งชำระต่อเดือนน้อยกว่าทำไมยอดชำระรวมจึงน้อยกว่าการผ่อนแบบคงต้น ถ้าสมาชิกจะกู้ควรต้องผ่อนชำระแบบใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกครับ ขอบคุณมากครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประภาส ถ้วยทอง  2023-09-08 17:42:41
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-09-12 11:08:35
 
 
  เรียน สมาชิก จากตารางการผ่อนชำระแบบคงต้น จำนวนเงินกู้ 200,000 บาท ฝอน 60 งวด ยอดเงินแสดงในตาราง 4,275 บาท เป็นจำนวนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเฉพาะของงวดแรก (เงินต้น 3,333 บาท + ดอกเบี้ย 942 บาท = 4,275) การผ่อนแบบคงต้นใช้วิธีคำนวณดอกเบี้ยแบบคงยอดไม่ได้ เพราะเงินงวดหรือเงินที่ต้องชำระรายเดือนไม่เท่ากัน (แบบคงต้น เงินงวดลดลงทุกเดือนเพราะจำนวนเงินต้นคงที่ ทำให้ดอกเบี้ยลดลงทุกเดือน) โดยดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาแบบคงยอด = ((3,834 x 60) - 200,000) = 30,040 บาท แต่ดอกเบี้ยแบบคงต้นรวมฯ = 28,724 บาท ตามตัวอย่างการชำระแบบคงยอด กับคงต้นที่แนบครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-09-12 11:09:15
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ