แก้ไขนามสกุล
Posted: พงษ์ศักดิ์ สอนผ่อง Date: 2023-08-10 10:37:15
   
  นามสกุลภรรยา ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขยังไงครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-08-23 14:41:27
 
 
  เรียน สมาชิก การแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก หากสมาชิกสะดวกสามารถมาดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและส่งฯ ที่ฝ่ายธุรการ ของ สอ.นย. ได้เลย ทั้งนี้หากสมาชิกไม่สะดวกฯ สามารถโหลดแบบฟอร์มที่หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อตั้งผู้รับผลประโยชน์ จากนั้นกรอกฯ แล้วส่งมาที่ สอ.นย. ได้เลยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ