สอบถามงดปันผลสมทบซื้อหุ้น
Posted: ปรัชญา อุทา Date: 2023-04-20 09:20:31
   
  สอบถามครับ ทำไมปีนี้ถึงงดนำปันผลเฉลี่ยคืน มาสมทบซื้อหุ้นครับ ขอเหตุผลหน่อยครับอยากรู้จริงๆ แล้วอนาคตสามารถทำได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ทิวากร นุกิจ  2023-04-21 21:54:29
 
 
  เรียนสมาชิกเพื่อทราบครับ.. สอ.นย. งดการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ร้อยละ 20-30 / ซึ่งปัจจุบัน สอ.นย. อยู่ที่ร้อยละ 38.6) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใน ทร. และสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการสมทบทุนเรือนหุ้นแล้ว โดย สอ.นย. ยังคงเพดานสูงสุดของทุนเรือนหุ้นอยู่ที่ 1 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสหกรณ์อื่น ๆ ภายใน ทร. และถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย เพียงแต่ขอให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน โดยการออมเงินให้ได้ร้อยละ 10 ของรายได้รายเดือน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้..ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรม..ครับ // น.อ.ทิวากร นุกิจ ผู้จัดการ สอ.นย.


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ