สอบถามปันผลเฉลี่ยคืน สมทบ ซื้อหุ้น
Posted: ปรัชญา อุทา Date: 2023-04-20 09:18:13
   
  สอบถามครับ ทำไมปีนี้ถึงงดนำปันผลเฉลี่ยคืน มาสมทบซื้อหุ่นได้ครับ ขอเหตุผลหน่อยครับอยากรู้จริงๆ แล้วอนาคตสามารถทำได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-04-22 16:56:20
 
 
  เรียน สมาชิกฯ ปีนี้ถึงงดนำปันผลเฉลี่ยคืน มาสมทบซื้อหุ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อสร้างความเสถียรภาพอย่างยั่งยืน จึงชะลอการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น หากการปรับโครงสร้างทางการเงินดำเนินการเรียบร้อย อาจเปิดให้สมาชิกสมทบทุนเรือนหุ้นอีกครั้ง ปัจจุบันสมาชิกสามารถออมหุ้นรายเดือนได้สูงสุด 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หากมีความประสงค์ออมเงินเพิ่มสามารถออมเป็นการฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.50 ต่อปี ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :กุณทล ช้อยสูงเนิน  2023-06-24 15:26:20
 
 
  ที่แจ้งประสงค์ เงินปันผลสมทบหุ้นไว้แล้ว เมื่ปีที่แล้ว ยังคงได้สิทธินั้นไว้เช่นเดิมใช่ไหมครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ