ขออนุญาตสอบถาม จนท.สอ.นย เรื่องเงินเวนคืน น่อยครับ
Posted: ธีระพงศ์ เพียรจัด Date: 2023-04-11 09:14:15
   
  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินเวนคืนประกัน กรณีที่ผมจะขอรีเงินกู้สามัญ กรณีรับกับไม่รับเงินเวนคืนตรงนี้แตกต่างกันยังไงครับและแบบไหนที่แนะนำครับ ขอคำแนะนำน่อยครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ทิวากร นุกิจ  2023-04-21 08:16:24
 
 
  หากไม่มีภาระค้ำประกันเงินกู้ สมาชิกสามารถขอรับเวนคืนกรรมธรรม์ได้ครับ แต่หากไม่เวรคืนกรรมธรรม์ สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เท่ากับวงเงินและระยะเวลาคุ้มครองตามที่ระบุในกรรมธรรม์ (สอบถามจากตัวแทน) ได้ครับ ** คำแนะนำ อยากให้คงความคุ้มครองไว้โดยไม่เวนคืนฯ ครับ (ขอให้มีอายุยืนยาวแข็งแรงปลอดภัย ไม่ต้องใช้กรมธรรม์..ครับ) น.อ.ทิวากร นุกิจ (ผู้จัดการฯ)


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ