ดอกเบี้ยเงินฝาก
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2014-06-23 13:31:45
   
  ทำไมเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุขจึงเสียเปรียบเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนเล่าครับในเรื่องการคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือนแยกมาเข้าบัญชีออมทรัพย์ปกติแต่บัญชีทวีสุขต้องรอให้ครบตามกำหนด ผมว่าสมาชิกที่ซื่อสัตย์มาแต่เดิมสหกรณ์ต้องดูแลหน่อยนะครับน่าสงสารออก 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-23 15:00:10
 
 
  ต้องพิจารณาให้ดีครับ ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนแม้จะโอนดอกเบี้ยเข้าออมทรัพย์ให้ทุกเดือน แต่เงื่อนไขการฝากให้ครบตามกำหนดเวลาจะเหมือนกัน ส่วนออมทรัพย์ทวีสุขแม้จะไม่ได้โอนดอกเบี้ยให้ทุกเดือนแต่ สอ.นย.จะทบเป็นเงินต้นให้ทุก 6 เดือน จึงเป็นประโยชน์ในแง่ที่ท่านจะได้ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น และเมื่อครบกำหนดแล้วท่านก็สามารถถอนออกได้ตามปกติครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-23 15:14:32
 
 
  ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนของ สอ.นย.การพิจารณาออกผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด รวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างดีที่สุด


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ