เพิ่มตัดยอดเงินต้น
Posted: ไชยา หงษ์เกิด Date: 2014-06-16 15:04:47
   
  ขณะนี้ผมกู้สหกรณ์อยู่ประมาณหนี่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทตัดเงินต้นอยู่สี่พันกว่าบาทดอกเบี้ย เจ็ดพันกว่าบาทอยากให้เพิ่มตัดเงินต้นเป็นแปดพันจะได้ใหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-16 15:19:03
 
 
  การที่จะเพิ่มยอดการตัดเงินรายเดือนเพื่อให้เงินต้นเพิ่มขึ้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากคำนวณสิทธิการกู้ตอนที่ท่านมายื่นเรื่องกู้ สอ.นย.จะพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนคงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 30 % หากคำนวณให้ผ่อนต่อเดือนมาก เปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ผ่าน แนวทางที่เป็นไปได้คือท่านสมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระเพิ่มเองเป็นรายเดือน หรือเป็นก้อนก็ได้ครับ การชำระเพิ่มก็กระทำได้หลายวิธี เช่นนำเงินมาชำระเอง หรือโอนมาชำระเป็นคราวๆ แล้วโทรแจ้ง จนท.ให้รับทราบ จนท.ก็จะนำเงินนั้นไปหักเงินต้นให้แก่ท่านต่อไปครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สิงห์หา อมระพลัง  2014-06-26 09:46:59
 
 
  ขออนุญาตเรียนสอบถามนะครับ ในกรณีที่ว่าสามารถนำเงินมาชำระเพิ่ม หรือชำระเป็นก้อน สามารถกระทำโดยที่ไม่ต้องชำระทั้งหมดของเงินกู้ใช่ไหมครับ ตัวอย่างเช่น กู้ 600,000 บาท ตัดรายเดือนไปแล้ว แต่ผู้กู้มีเงินก้อนที่จะชำระ ประมาณ 20,000 บาท หรือ 200,000 บาท สามารถชำระได้ โดย สอ.นย. จะหักออกจากยอดเงินต้นที่กู้ใช่ไหมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-27 14:12:37
 
 
  ถูกต้องครับ มีเท่าไหร่ก็มาชำระได้ เดือนละกี่ครั้งก้ได้ครับ เช่นท่านมีเบี้ยเลี้ยง เมื่อเบี้ยเลี้ยงออกก็เอามาชำระได้โดยติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น เพื่อตรวจสอบยอดเงินก่อน และนำเงินไปชำระที่ฝ่ายการเงิน รับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ