สอบถามการคิดดอกเบี้ยครับ
Posted: เทิดไท ภูทอง Date: 2023-01-07 09:51:37
   
  รบกวนสอบถามครับ สหกรณ์มีการคิดดอกเบี้ยกี่แบบครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ทิวากร นุกิจ  2023-02-06 15:48:34
 
 
  1. ดอกเบี้ยเงินรับฝาก 2. ดอกเบี้ยเงินกู้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ทิวากร นุกิจ  2023-02-06 16:18:30
 
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ