เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีบิดา-มารดา ของสมาชิกเสียชีวิต
Posted: สุพี สาริกา Date: 2014-06-16 14:42:17
   
  เมื่อ 27 ธ.ค.2553 บิดาของผมเสียชีวิต ซึ่งผ่านมาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว อยากทราบว่าในฐานะที่ผมเป็นสมาชิก สอ.นย.จะมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่มี สอ.นย.จะมีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างไร///// อีกประการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่บุตร ธิดา ที่กำลังศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิก แต่มีช้าราฃการที่เป็นสมากชิกบางท่าน ไม่มีบุตร ธิดา ซึ่งทำให้ขาดคุณสมบัติ และหมดสิทธิ์ อยากทราบว่า สอ.นย.จะมีแนวทางแก้ไข และวิธีการใด ที่จะให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกเท่าเทียมกัน 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-16 15:04:52
 
 
  1.การขอรับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตต้องขอรับภายใน 60 วัน ครับ 2.สวัสดิการทุกอย่างที่ สอ.นย.กำหนดขึ้นมา เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม แต่การที่สมาชิกจะได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ยกตัวอย่างผมเอง มารดาเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก สอ.นย.ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ดังนั้นคงต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่สามารถเอามาคิดแบบรวม ๆ ได้ครับ สมาชิกบางท่านอาจไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการประเภทหนึ่ง แต่ก็อาจมีสิทธิได้รับสวัสดิการอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่มีสิทธิได้รับเช่นกัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :โสภณ  รัตนสุวรรณ์  2014-08-14 18:42:26
 
 
  ผมก็ไม่ใด้รับเหมือนกัน ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่เรื่องก็หายไปครับ ไม่ใด้เรียกร้องแต่อยากให้เจ้าหน้าที่สนใจในสิทธิของสมาชิกนิดหนึ่งแม้เงินไม่มากแต่สำหรับบางท่านให้บุตรไปโรงเรียนใด้หลายวันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ