ปันผล
Posted: พงษ์ศักดิ์ กระแจะจันทร์ Date: 2022-11-14 10:25:02
   
  ปันผล สอ.นย.จ่ายวันไหนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ทรงพล เนินริมหนอง  2022-11-14 14:57:35
 
 
  ขอเพิ่มเติม จะมีการจัดประชุมสามัญเมื่อไหร่ แล้วจะลงทะเบียนไปร่วมประชุมได้ยังไง


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สงวนศักดิ์ สาหร่าย  2022-11-16 14:30:11
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมเจตน์ เชาว์ศิริ  2022-11-21 14:59:40
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ไวพจน์ คล้ายลักษ์  2022-11-24 09:03:48
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2022-11-28 09:38:02
 
 
  สวัสดีครับ พงษ์ศักดิ์ กระแจะจันทร์ ในส่วนของปันผล และปันผลเฉลี่ยคืน 1.สมาชิกที่แจ้งรับเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต บัญชีเงินฝากสหกรณ์ และสมทบเข้าทุนเรือนหุ้น จะได้รับเงินในวันที่ 24 พ.ย 65 2.สมาชิกที่แจ้งรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ จะได้รับเงินในวันที่ 28 พ.ย 65 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนและการบริหารจัดการของธนาคารนั้นๆ 3.สมาชิกที่รับเป็นเงินสดสามารถติดต่อขอรับปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย 65 เป็นต้นไป


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ