ทุนการศึกษา
Posted: เฉลียว แรกไธสง Date: 2014-06-06 08:46:04
   
  มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาแต่บุตรไม่สามารถหยุดเรียนไปร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาได้จะมีแนวทางการปฏบัติอย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-06 18:50:53
 
 
  ให้ท่านสมาชิกที่เป็นผู้ปกครองมารับแทนก็ได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เฉลียว แรกไธสง  2014-06-06 21:39:12
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เพชร ศิริวรรณ  2014-06-16 15:13:21
 
 
  ตรวจดูรายชื่อได้ที่ไหนครับ ดูในเนต บอกว่าเป็นรายชื่อผู้ขอรับทุน งงงงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ