เงินกู้คุณภาพชีวิต
Posted: บวร กันทา Date: 2014-06-04 14:12:05
   
  เงินกู้คุณภาพชีวิต ตอนนี้ยังมีไหมครับ ที่กู้ได้ สองแสนนะครับ ถ้ามีผมกู้ได้เลยปล่าวครับ อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าไม่มีจะเปิดอีกเมื่อไหร่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :เฉลิมพล ปันยารชุน  2014-06-04 23:09:15
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-06-05 05:22:43
 
 
  ตอนนี้ยังไม่เปิดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สุพี สาริกา  2014-06-16 14:22:27
 
 
  อยากให้เปิดให้กู้จัง ตอนนี้เดือดร้อน /หรือถ้าเป็นไปได้ อยากให้สหกรณ์ ฯ พิจารณาเรื่องการกู้เงินพัฒนาคุณภาพฃีวิต แก้ไขความเดือดร้อน โดยให้สมาชิกกู้ไม่เกินทุนเรือหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใฃ้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักค้ำประกันก็จะดีนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ธวัช เรืองศรี  2014-07-08 21:13:29
 
 
  เห็นด้วยอยากให้เปิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-09 09:14:34
 
 
  เงินกู้คุณภาพชีวิตคงอีกนานกว่าจะเปิด แต่มีอีกประเภทเงินกู้ที่สมาชิกกู้ได้อีกหนึ่งสัญญาหากเป็นความเดือดร้อนเรื่องการศึกษาของตนเอง บุตร หรือคู่สมรส คือกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :วีระศักดิ์ ทองคำภา  2015-04-30 20:40:44
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :วีระศักดิ์ ทองคำภา  2015-04-30 20:40:46
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ