ติดเครดิตบูโร
Posted: ไพฑูรย์ เสมาแก้ว Date: 2014-05-15 10:24:32
   
  ผมติดเครดิตบูโร ประมาณ 40,000 กู้สามัญได้หรือป่าว ครับ (อีซี่บาย) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-16 11:09:59
 
 
  ถ้าสิทธิการกู้ของท่านสมาชิกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนะนำให้มากู้ สอ.นย.ไปชำระหนี้ที่ค้างชำระครับ เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในภายหน้า เพราะเครดิตบูโรจะมีอายุ 36 เดือน นับจากการผิดนัดงวดสุดท้าย ลองมาติดต่อ จนท.ดูครับ ปกติ สอ.นย.จะไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรครับ ยกเว้นการตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อนำมาคำนวณสิทธิการกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนด ก่อนหน้านี้ สอ.นย.จะตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฎ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของสมาชิกที่ปรากฎตามเอกสารมักมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จ จริง สอ.นย.จึงต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ