กู้เพื่อการเคหะ
Posted: ทรงพล เนินริมหนอง Date: 2014-05-14 10:21:08
   
  สวัสดีครับ ตอนนี้ผมทำงานที่ พธ.ทร. กท. มียอดกู้สามัญประมาณ 720,000 ผ่อนชำระ มาประมาณ 1 ปี 2 เดือน จะสามารถยื่นเรื่องกู้เพื่อการเคหะได้หรือไม่ครับ ถ้าซื้อบ้านในพื้นที่ ตามที่ สอ.นย.กำหนดไว้ และถ้าผมย้ายมาทำงานในพื้นที่สัตหีบสามารถจะทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อย้อนหลังได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณสำหรับข้อแนะนำล่วงหน้า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-14 11:07:53
 
 
  ตอบครับ 1.การกู้เคหะสมาิกทุกคนมีสิทธิขอกู้ได้ครับ แต่จะกู้ได้เท่าไหร่ พอซื้อบ้านหรือไม่ก็ต้องคำนซรตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30 % 2.กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญเดิมอยู่แล้ว เมื่อคำนวณสิทธิการกู้เคหะแล้วไม่ผ่านก็มีสิทธิกู้แปลงหนี้โดยนำเงินกู้สามัญนั้นไปขยายงวดเพื่อให้เงินงวดที่ผ่อนชำระต่อเดือนลดลง ทำให้กู้เคหะได้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกต้องแปลงหนี้ในลักษณะหนี้ประมาณ 25 ราย แต่การขอกู้แปลงหนี้ใหม่นั้นจพกู้ได้ต้องผ่อนสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 งวดครับ 3.สำหรับสิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อนั้น มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยระเบียบของทางราชการหลายอย่าง เพื่อความแน่นอนจึงขอให้ท่านไปปรึกษาที่การเงินของหน่วยครับ ถ้าการเงินแจ้งว่าท่านมีสิทธิเบิก การกู้เงินจาก สอ.นย.ท่านก็มีสิทธิเบิกเช่นเดียวกับการกู้จากธนาคาร รวมถึงได้สิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ไปขอลดหย่อนภาษีประจำปี และที่พิเศษคือกู้กับสหกรณื ท่านไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง 1 % ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ศรายุธ ขอนพิกุล  2014-05-27 16:21:50
 
 
  ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-28 08:45:12
 
 
  รายละเอียดตามนี้ครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-28 08:45:59
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ศรายุธ ขอนพิกุล  2014-05-29 09:47:57
 
 
  ต้องใช้คนค้ำกี่คนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-05-29 15:39:23
 
 
  คนค้ำไม่ต้องครับ ใช้บ้านพร้อมที่ดินที่จะซื้อหรือไถ่ถอนนั้นจำนองกับสหกรณืแทนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ทศพล  โพลงเงิน  2014-07-05 11:01:54
 
 
  แล้วโฉนดที่ดินทาง สอ.นย.เก็บไว้หรือไม่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-06 08:07:17
 
 
  ใช่ครับ จำนองแล้ว สอ.นย.เก็บไว้จนกว่าท่านจะชำระหนี้หมด


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ทศพล  โพลงเงิน  2014-07-08 14:57:23
 
 
  ...เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว...เรายังสามารถที่จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ...


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-09 09:11:37
 
 
  เบิกได้เหมือนเดิมครับ แต่ต้องตั้งเรื่องใหม่เนื่องจากเจ้าหนี้เปลี่ยนจากธนาคารเป็นสหกรณ์ และอาจใช้เวลาบ้าง แต่ก็สามารถเบิกย้อนหลังได้ทั้งหมดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :ทศพล  โพลงเงิน  2014-07-09 10:08:28
 
 
  """"แล้วกรณีที่มีผู้กู้ร่วมอยู่ในสัญญาเดิม....ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสหกรณ์ผู้กูร่วมจะยังมีส่วนร่วมในสัญญาใหม่...หรือไม่ครับ...


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-07-09 10:39:46
 
 
  สมาชิกเท่านั้นครับที่จะกู้เงินจาก สอ.นย.ได้ กรณีที่เดิมท่านและคู่สมรสร่วมกันกู้ยืมจากธนาคาร หากจะย้ายมา สอ.นย.คงต้องพิจารณาว่าท่านสามารถกู้เดี่ยวได้หรือไม่ ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในบ้านพร้อมที่ดินนะครับ ไม่ว่าจะกู้เดี่ยวหรือกู้ร่วมกันก็ไม่ได้ทำให้กรรมสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ถ้าสิทธิของท่านได้ ก็สามารถมากู้กับ สอ.นย.โดยสัญญาจะเหลือท่านคนเดียวส่วนคู่สมรสแม้ไม่ได้กู้ร่วม แต่เวลาจำนอง หากในเอกสารสิทธิ์มีชื่อคู่สมรสก็ต้องให้คู่สมรสลงนามจำนองด้วย แต่หากคู่สมรสไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ก็เพียงแต่ลงนามให้ความยินยอมเท่านั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :ศักดิ์ศรี คงสวัสดิ์  2014-11-14 15:19:27
 
 
  กู้เพื่อที่อยู่อาศัย (เปลี่ยนธนาคารมาใช้เป็นของ สอ.นย.)ขณะนี้ดอกเบี้ยเท่าไร


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ