ขอทำเรื่องเพิ่มหุ้น โดยที่ไม่ต้องเดินทางไป สอ.นย.ได้หรือไม่?
Posted: หาญศึก ฉิมพาลี Date: 2021-08-18 19:40:08
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-08-26 18:22:12
 
 
  ส่งทางไปรษณีย์ได้ครับ เพิ่มได้ไม่เกิน 1/4 ของเงินได้รายเดือน แนบสลิปมาด้วยครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-08-26 18:23:27
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ปรีชา มากมี  2021-11-08 22:57:47
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ