ปิดเงินกู้ฉุกเฉินใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
Posted: สิทธิพร ดวงมะณี Date: 2021-06-16 12:11:55
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2021-06-16 19:53:09
 
 
  เอกสารไม่ต้องครับคิดต่อฝ่ายทะเบียนหุ้น และทำการชำระเงินตามยอดที่ได้รับแจ้ง


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ