ปันผล
Posted: มณเฑียร ศรีเทพ Date: 2020-11-17 09:27:59
   
  ทำไมปี้นี้ยอดปันผลเฉลี่ยคืนได้น้อยจากปีที่ผ่านๆมายอดหายไปเยอะมากครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-18 09:41:40
 
 
  ปันผลจ่ายร้อยละ 7.10 เท่าเดิมครับ ส่วนที่ลดคือเงินเฉลี่ยคืน ปีนี้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.5 ของดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้เงินเสียให้สหกรณ์ จากเดิม ปี 62 จ่ายร้อยละ 17.5 สาเหตุที่ลดเงินเฉลี่ยคืนเพราะดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 1 % ผลจากการลดดอกเบี้ยทำให้กำไรลดลง ประมาณ 20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาว่าเงินที่หายไปจะต้องตัดในส่วนไหน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวม และได้ข้อยุติว่าต้องลดเงินเฉลี่ยคืนซึ่งเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยเงินกู้โดยตรง เนื่องจากสมาชิกได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยไปแล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นฤเทพ ปิ่นแก้ว  2020-11-18 10:50:36
 
 
  สอบถามครับ ในเมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 1% ซึ่งผมได้ทำสัญญาเงินกู้เมื่อปี 61 ยอดเงินกู้ 1.6 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในภาระสัญญาเก่า ดอกเบี้ยเดิม ซึ่งต่อมามีนโยบายให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และทาง สอ.นย.ไม่มีการแจ้งให้เปลี่ยนสัญญาใหม่ ****ถ้าจะลดดอกเบี้ยนั้น ในทาง กฎหมาย แพ่งและพานิช นั้น ต้องทำสัญญาเงินกู้ใหม่**** ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดังนั้นผมจึงอยากจะทราบว่า ทำไม ปันผล ในส่วนของ สัญญาเดิมถึงมีได้ลดเงินเฉลียคืนลงครับ ในเมื่อสัญญายังไม่ได้ทำใหม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วิชัย สหรัตน์  2020-11-19 10:58:57
 
 
  ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ 1.การลดดอกเบี้ย 1% ทำให้กำไรของ สอ.นย.หายไป 20 ล้านบาท 2.สอ.นย.น่าจะยอรับเงินในส่วนที่หายไป 20 ล้านบาทได้นะครับ ไม่ต้องไปหาเงินมาชดเชย เนื่องจากเป็นการลดดอกเบี้ยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของคณะกรรมการแต่อย่างใด ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :อภิชาติ เศวตวงศ์  2020-11-20 09:23:14
 
 
  ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 2 และที่ 3 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ภูวพล โสภานะเวช  2020-11-20 11:30:16
 
 
  ใช่ครับ ผมเห็นด้วยอีก1เสียง การลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก แต่มาตัดยอดเฉลี่ยคืนลง5% ทำให้สมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง สมาชิกหลายท่านที่มีรายได้น้อยและวางแผนการใช้เงินไว้แล้ว หากปรับลดลงในจำนวนที่เหมาะสมและ สอ.นย.ยอมรับได้สมาชิกยอมรับได้ แต่ที่ดูเปรียบเทียบข้อมูลเฉลี่ยคืนได้ยอดน้อยกว่าปี2559(4ปีที่แล้ว) ซึ่งสมาชิกหลายท่านน่าจะทำเรื่องกู้รีสัญญาใหม่18งวด การตัดดอกเบี้ยน่าจะมากกว่าปี2559 แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบแล้วยอดเฉลี่ยคืนลดลงหลายพันบาทเลยทีเดียวสำหรับของผมนะครับ(สมาชิกหลายท่านน่าจะกู้มากกว่าผมเยอะ1.5-2.5ล้าน น่าจะลดลงเกือบหมื่นบาท) การแก้ปัญหาของ สอ.นย. สมควรให้สมาชิกได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนน้อยที่สุด อีกหนึ่งเรื่องคือสถิติข้อมูลปันผลเฉลี่ยคืนย้อนหลังปัจจุบันได้ตัดออกไปแล้ว สมาชิกหลายท่านที่ไม่ได้สังเกตุและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหน้านี้ จะไม่มีข้อมูลย้อนหลังให้เปรียบเทียบ ข้อทราบเหตุผลที่ลบออกจากระบบ และสามารถนำกลับคืนมาได้หารือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-20 20:35:51
 
 
  เรื่องการลดดอกเบี้ยที่ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ ในสัญญาเขียนครอบไว้หมดแล้ว ทั้งผู้กู้ผู้ค้ำ กรณีไม่ใช่การผ่อนเวลาหรือลดหนี้ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-20 21:02:13
 
 
  น.อ.ฉัตรชัย ศุกระศร รอง เสธ.นย.ท่านเป็นกรรมการดำเนินการและประธานคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ฝากข้อความผ่านแอดมินชี้แจงสมาชิกครับ #เรียนเพื่อนสมาชิก สอ.นย. การลดดอกเบี้ย คิดแล้วเป็นเงิน ๒๐ ลบ. ถือเป็นประโยชน์โดยตรงในชั้นแรก ให้กับผู้กู้ และ มีเงินเฉลี่ยคืน เป็นผลประโยน์ชั้นที่ ๒ เมื่อ ๒ ข้อรวมกัน สมาชิกที่กู้ สอ.นย. มิได้เสียประโยชน์ ไปจากเดิม สอ.นย. ห่วงใยสมาชิก ทั้งผู้ฝาก และผู้กู้ ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรม ไม่มีผู้ฝาก ก็ไม่สามารถมีเงินให้กู้ได้ อีกทั้ง กรรมการ และ จนท.ของสหกรณ์ ก็ต้องมีความสามารถ มีความยุติธรรม การดูแลเงินในระบบจำนวนมาก ต้องมีความรู้ และสำคัญกว่าการเป็นคนเก่ง คือต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจ และต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร สิ่งที่ สอ.นย. มอบประโยชน์ ให้อีกส่วนกับสมาชิก ในทุกๆ ปี คือสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับ สอ.นย. ได้บริหารจัดการ ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด การกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ กระทำโดยคณะกรรมการ ฯ ผ่านการตรวจของ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่เป็นบุคคลภายนอก ทุกรายการอยู่ในสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบสหกรณ์กำหนด จึงเรียนสมาชิกทุกท่าน ได้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ สอ.นย. โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอ.นย. มีความมั่นคง พิสูจน์ได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ สอ.นย. ได้รับ จึงเรียนสมาชิกทุก ๆ ท่าน ได้กรุณาทราบ ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-20 21:03:54
 
 
  - เงินปันผล จ่ายให้แก่สมาชิกโดยคิดจากเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ โดยคิดตามระยะเวลาที่ถือ (หากถือเต็มปีจะได้รับเต็มอัตราการจ่าย ส่วนที่ไม่เต็มปีจะลดลงตามส่วน) - เงินเฉลี่ยคืน จ่ายคืนให้แก่สมาชิกที่กู้เงินและเสียดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์โดยคิดจากยอดรวมดอกเบี้ยที่เสียทั้งปี (ดอกเบี้ยสะสม) ตามอัตราที่กำหนดในแต่ละปี - ตัวแปรที่ทำให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วคือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ร้อยละ 1 เป็นผลให้กำไรปีนี้ลดลงจากปี 62 ประมาณ 20 ล้านบาทซึ่งสมาชิกที่กู้เงินได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้พิจารณาจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 12.5 ลดลงจากเดิมในปี 2562 ซึ่งจ่าย 17.5 ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หากในปี 63 สมาชิกเสียดอกบี้ยเงินกู้ไป 10,000 บาท จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน 1,250 บาท เปรียบเทียบกับปี 62 หากสมาชิกเสียดอกเบี้ยเท่ากันก็จะได้รับ 1,750 บาท (ลดลง 500 บาท) #ข้อเท็จจริง โดยปกติดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกเสียให้สหกรณ์จะลดลงทุกปี ตามเงินต้นที่ลดลง ดังนั้นแม้สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเท่าเดิมเงินเฉลี่ยคืนก็ยังคงลดลง #ปี 63 สอ.นย.จ่ายปันผล 7.10 เท่ากับปี 62 ดังนั้น เงินปันผลปี 63 ต้องมากกว่าปี 62 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกแต่ละราย ทั้งนี้ในปี 63 สอ.นย.ต้องจ่ายปันผลเป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ปรีชา  ทรัพย์มีชัย  2020-12-02 16:56:07
 
 
  แต่ยอดจัดสรรเป็นทุนสำรองเกือบ 46 ล้านบาท ผมว่าสูงเกินไปครับ เหมือนกับผลักภาระให้กับสมาชิกรุ่นปัจจุบัน ปีหน้าเห็นควรปรับลดลงอย่างน้อน 50%


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ