การขอรับสิทธิสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
Posted: อัศวิน จั่นทอง Date: 2014-04-11 14:12:03
   
  เมื่อยื่นแบบขอรับสิทธิแลัว จะได้รับเงินทันที (ภายในวันนั้น) หรือไม่ อย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-04-14 05:57:57
 
 
  ต้องให้ประธานกรรมการอนุมัติจ่ายก่อนครับ ใช้เวลาไม่นานประมาณ ๒ - ๓ วัน แล้วท่านก็มารับได้หรือจะให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากก็เตรียมสำเนามาด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ