ปันผลเฉลี่ยคืน
Posted: กมลภพ สมานสัมฤทธิ์ Date: 2020-11-16 18:03:45
   
  ทำไมปีนี้ได้น้อยกว่าของปีที่แล้วครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมัคร โดดสูงเนิน  2020-11-17 00:09:29
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :มณเฑียร ศรีเทพ  2020-11-17 09:28:57
 
 
  ใช่ครับทำไมปีนี้ยอดลดลงไปน้อยมาก


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :พงษ์พันธ์ โคตรสิงห์  2020-11-17 09:38:11
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :เพิ่มพล สำเภา  2020-11-17 09:50:05
 
 
  ปีนีัเห็นว่า ปันผล 7.10 เฉลี่ยคืน 12.50 มีใครทราบไหมครับว่าปีที่แล้วเท่าไหร่


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สายชล พวงมาลี  2020-11-17 10:21:33
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :วิฑูรย์ ประชัน  2020-11-17 10:32:44
 
 
  ปันผลปี62


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :วิฑูรย์ ประชัน  2020-11-17 10:34:29
 
 
  ประจำปี 2562 อัตราเงินปันผล ร้อยละ 7.10 อัตราเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 17.50


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ปัญญา นรินทร์  2020-11-17 12:44:24
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :สุพจน์ ไวว่อง  2020-11-17 13:41:50
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :ตระการศักดิ์ ผาลีพัฒน์  2020-11-17 16:44:59
 
 
  เหตุผลอะไรครับ ที่ลดเฉลี่ยคืนลง 5% คนที่กู้เปลี่ยนสัญญาเพิ่มวงเงินมากขึ้น จ่ายดอกมากขึ้น แต่กลับได้เฉลี่ยคืนน้อยลง 1. ขอทราบเหตุผลในการลดอัตราเฉลี่ยคืนลง 5% 2. ขอแจ้งยอดดอกเบี้ยเงินกู้สะสมตลอดทั้งปีที่คำนวน 3. สมาชิกควรมีสิทธิ์ในการรับทราบข้อมูลและรวมตัดสินใจเพราะสมาชิกทุกคนคือผู้รวมลงทุนกับ สอ.นย.


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :อรรถวุฒิ ปิยะกาญจน์  2020-11-17 17:21:58
 
 
  ตามดูครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-18 09:37:01
 
 
  ลดเพราะดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 1 % ผลจากการลดดอกเบี้ยทำให้กำไรลดลง ประมาณ 20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาว่าเงินที่หายไปจะต้องตัดในส่วนไหน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวม และได้ข้อยุติว่าต้องลดเงินเฉลี่ยคืนซึ่งเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยเงินกู้โดยตรง เนื่องจากสมาชิกได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยไปแล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2020-11-18 10:30:13
 
 
  คามเห็นส่วนตัวผมนะครับ ทุกคนเป็นสมาชิกด้วยกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ ทั้งผู้กู้และผู้ฝาก


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :ภูวพล โสภานะเวช  2020-11-20 11:37:51
 
 
  ใช่ครับ ผมเห็นด้วยอีก1เสียง การลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก แต่มาตัดยอดเฉลี่ยคืนลง5% ทำให้สมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งสมาชิกหลายท่านที่มีรายได้น้อยและวางแผนการใช้เงินไว้แล้ว หากปรับลดลงในจำนวนที่เหมาะสมและ สอ.นย.ยอมรับได้สมาชิกยอมรับได้ แต่ที่ดูเปรียบเทียบข้อมูลเฉลี่ยคืนได้ยอดน้อยกว่าปี2559(4ปีที่แล้ว) ซึ่งสมาชิกหลายท่านน่าจะทำเรื่องกู้รีสัญญาใหม่18งวด การตัดดอกเบี้ยน่าจะมากกว่าปี2559 แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบแล้วยอดเฉลี่ยคืนลดลงหลายพันบาทเลยทีเดียวสำหรับของผมนะครับ(สมาชิกหลายท่านน่าจะกู้มากกว่าผมเยอะ1.5-2.5ล้าน น่าจะลดลงเกือบหมื่นบาท) การแก้ปัญหาของ สอ.นย. สมควรให้สมาชิกได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนน้อยที่สุด อีกหนึ่งเรื่องคือสถิติข้อมูลปันผลเฉลี่ยคืนย้อนหลังปัจจุบันได้ตัดออกไปแล้ว สมาชิกหลายท่านที่ไม่ได้สังเกตุและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหน้านี้ จะไม่มีข้อมูลย้อนหลังให้เปรียบเทียบ ข้อทราบเหตุผลที่ลบออกจากระบบ และสามารถนำกลับคืนมาได้หารือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-20 20:29:17
 
 
  น.อ.ฉัตรชัย ศุกระศร รอง เสธ.นย.ท่านเป็นกรรมการดำเนินการและประธานคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ฝากข้อความผ่านแอดมินชี้แจงสมาชิกครับ #เรียนเพื่อนสมาชิก สอ.นย. การลดดอกเบี้ย คิดแล้วเป็นเงิน ๒๐ ลบ. ถือเป็นประโยชน์โดยตรงในชั้นแรก ให้กับผู้กู้ และ มีเงินเฉลี่ยคืน เป็นผลประโยน์ชั้นที่ ๒ เมื่อ ๒ ข้อรวมกัน สมาชิกที่กู้ สอ.นย. มิได้เสียประโยชน์ ไปจากเดิม สอ.นย. ห่วงใยสมาชิก ทั้งผู้ฝาก และผู้กู้ ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรม ไม่มีผู้ฝาก ก็ไม่สามารถมีเงินให้กู้ได้ อีกทั้ง กรรมการ และ จนท.ของสหกรณ์ ก็ต้องมีความสามารถ มีความยุติธรรม การดูแลเงินในระบบจำนวนมาก ต้องมีความรู้ และสำคัญกว่าการเป็นคนเก่ง คือต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจ และต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร สิ่งที่ สอ.นย. มอบประโยชน์ ให้อีกส่วนกับสมาชิก ในทุกๆ ปี คือสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับ สอ.นย. ได้บริหารจัดการ ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด การกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ กระทำโดยคณะกรรมการ ฯ ผ่านการตรวจของ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่เป็นบุคคลภายนอก ทุกรายการอยู่ในสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบสหกรณ์กำหนด จึงเรียนสมาชิกทุกท่าน ได้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ สอ.นย. โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอ.นย. มีความมั่นคง พิสูจน์ได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ สอ.นย. ได้รับ จึงเรียนสมาชิกทุก ๆ ท่าน ได้กรุณาทราบ ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-20 20:30:48
 
 
  - เงินปันผล จ่ายให้แก่สมาชิกโดยคิดจากเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ โดยคิดตามระยะเวลาที่ถือ (หากถือเต็มปีจะได้รับเต็มอัตราการจ่าย ส่วนที่ไม่เต็มปีจะลดลงตามส่วน) - เงินเฉลี่ยคืน จ่ายคืนให้แก่สมาชิกที่กู้เงินและเสียดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์โดยคิดจากยอดรวมดอกเบี้ยที่เสียทั้งปี (ดอกเบี้ยสะสม) ตามอัตราที่กำหนดในแต่ละปี - ตัวแปรที่ทำให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วคือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ร้อยละ 1 เป็นผลให้กำไรปีนี้ลดลงจากปี 62 ประมาณ 20 ล้านบาทซึ่งสมาชิกที่กู้เงินได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้พิจารณาจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 12.5 ลดลงจากเดิมในปี 2562 ซึ่งจ่าย 17.5 ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หากในปี 63 สมาชิกเสียดอกบี้ยเงินกู้ไป 10,000 บาท จะได้รับเงินเฉลี่ยคืน 1,250 บาท เปรียบเทียบกับปี 62 หากสมาชิกเสียดอกเบี้ยเท่ากันก็จะได้รับ 1,750 บาท (ลดลง 500 บาท) #ข้อเท็จจริง โดยปกติดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกเสียให้สหกรณ์จะลดลงทุกปี ตามเงินต้นที่ลดลง ดังนั้นแม้สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเท่าเดิมเงินเฉลี่ยคืนก็ยังคงลดลง #ปี 63 สอ.นย.จ่ายปันผล 7.10 เท่ากับปี 62 ดังนั้น เงินปันผลปี 63 ต้องมากกว่าปี 62 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกแต่ละราย ทั้งนี้ในปี 63 สอ.นย.ต้องจ่ายปันผลเป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย :ภูวพล โสภานะเวช  2020-11-27 13:52:09
 
 
  ขออนุญาตครับ เรื่องที่ท่านชี้แจงในความเห็นที่ 16 เปรียบเทียบยอดเฉลี่ยคืนปี 62 กับ 63 ยอดลดจากเนื่องจากต้นลดลงการส่งดอกเบี้ยลดลงตามสัญญานั้นสมาชิกทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้ว แต่การลดเฉลี่ยคืนลงถึง5% เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินก็มากพอสมควรนะครับ (ในส่วนของผมเงินกู้ในระดับกลาง1.3ล้าน ลดลงประมาณ6000 บาท ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมียอดกู้ไม่เท่ากันบางคนบางคนกู้2.5ล้าน บางอาจไม่ถึงล้าน ดังนั้นเนื่องจากไม่ทราบยอดดอกเบี้ยทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวน ผมขออนุญาตสมมุติตัวย่างคิดค่าเฉลี่ยคืนของสมาชิกลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ5000*จำนวนสมาชิกประมาณ9000 คน = 45000000 ยอดโดยประมาณนะครับ)สมาชิกหลายท่านน่าจะยังมีข้อสงสัยจากเรื่องการลดเฉลี่ยคืน5% ได้ยอดประมาณ20ล้าน/น้อยกว่า/มากกว่าแค่ไหน และอีกเรื่องที่มีเหตุผลข้ออ้างว่า สอ.นย. ต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นแล้วมาลดยอดเฉลี่ยคืน สมาชิกทุนคนมีหน้าที่ส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นทุกๆเดือนทุกๆปีจะมียอดหุ้นเพิ่มขึ้นแน่นอน ถ้าคิดว่ายอดปันผลต้องจ่ายเพิ่มแล้วมาลดยอดเฉลี่ยคืนเช่นนี้ ยอดเฉลี่ยคืนก็ต้องลดลงทุกๆปีใช่หรือไม่ครับ ขออนุญาตครับที่ผมเป็นคนชอบสงสัยและผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านก้อมีข้อสงสัยเช่นเดียวกัน จึงอยากขอความกรุณาชี้แจงรายละเอียดยอดเฉลี่ยคืนที่ลดลงให้ชัดเจนสักหน่อยครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:35:52
 
 
  ใช้ค่าเฉลี่ยไม่ได้ครับต้องดูแต่ละรายแล้วจึงเอามารวมกัน ข้อเท็จจริงคือดอกเบี้ยรับเงินะให้กู้ของปี 63 ตัวเลขกลมๆ คือ 375 ล้านบาท ลดลงจากปี 62 เป็นเงิน 32 ล้านบาท ข้อมูลตามเอกสารที่ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่ ที่แนบ แต่กำไรที่ลดลงเพียงประมาณ 20 ล้านบาทเป็นเพราะเราไปลดดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝากเงินตรงนี้ผู้ฝากเงินได้รับผลกระทบและชลอการใช้จ่ายที่ยังพอชลอได้เช่นการพัฒนาระบเทคโนโลยีสารสนเทสเป็นต้น ดังนั้นจากเดิมที่ประมาณการกำไรปี 63 เป็นเงิน 284 ล้านบาท จึงเหลือกำไรจริงเพียง 263ล้านบาท


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 19  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:46:15
 
 
  และประมาณการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ปี 64 ยังบดลงอีกตามเอกสารที่แนบ เนื่องจากปีนี้ลดดอกเบี้ยเต็มปี (ปีที่แล้วลดไปแปดเดือน ลดเมื่อ 1 ก.พ.63) ประกอบกับใน 1 ม.ค.64 สหกรณ์จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก 0.50% ดังนั้น กำไรปี 64 นี้จะเหลือเพียง 234 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 63 ประมาณ 28 ล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่สหกรณ์จะคงอัตราการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนไว้ได้เท่าเดิม


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 20  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:47:12
 
 
  ประมาณการกำไรสุทธิปี 64


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 21  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:55:32
 
 
  อ่านรายละเอียดแล้วหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจ และขอขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 22  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-27 17:58:43
 
 
  https://drive.google.com/file/d/1_MkElIomajR0eQsJqA0X8L8sA5N8Wv-n/view?usp=drivesdk สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ในรายงานกิจการประจำปี 2563 เกี่ยวกับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีเอกชนได้ตรวจสอบและรับรองแล้วในระเบียบวาระที่ 4.2


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 23  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-28 10:59:09
 
 
  #แก้ไข ระเบียบวาระที่ 4.1 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 24  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-28 11:04:49
 
 
  ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 63 ยอดเงินรวมลดลง แต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้ ร้อยละ 73.60 ของกำไรสุทธิ มากกว่าปี 62 ที่คิดเป็น 73.51 ของกำไรสุทธิ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 25  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-28 11:11:00
 
 
  ส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกเป็นจำนวนเงินรวม 14 ล้านบาท


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 26  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-11-28 11:21:32
 
 
  จะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยในปี 63 ผู้กู้ได้ประโยชน์ ในขณะที่ผู้ฝาก็เงินต้องถูกลดดอกเบี้ยลงเพื่อชดเชยกำไรที่หายไปแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้กู้ก็ต้องเสียสละบ้างในส่วนของเงินเฉลี่ยคืน ส่วนเงินปันผลนั้นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน ทั้งผู้กู้ ผู้ฝาก เพราะทุกคนถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นในปีนี้สหกรณ์จึงยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ ร้อยละ 7.10 เท่าเดิม แม้จะต้องจ่ายเป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีนี้ ปี 64 ประมาณการกำไรสุทธิเหลือเพียง 234 ล้านบาท น้อยกว่าปี 63 กว่า 28 ล้านบาท จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ปีหน้า การจัดสรรกำไรสุทธิจะไม่สามารถจ่ายในอัตราเท่าเดิมได้ทั้ง ปันผล เฉลี่ยคืน สวัสดีการและอื่นๆ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ