สอ.นย.มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-05-15 14:17:27
IP: 116.58.232.192
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี จรงศักดิ์  แย้มบาน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และคณะฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชย์ให้กับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ ในการจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารรับรองศูนย์เบ็ดเสร็จ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มาติดต่อราชการ และองค์กรสารธารณกุศลที่เข้ามาขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมการกุศล เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66

 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ