โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัคร นรจ.นย. ประจำปี 2566
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-02-17 09:17:15
IP: 116.58.232.227
 
 
 
 
 

   

นาวาเอก ทิวากร นุกิจ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ รับสมัครสมาชิก หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ตามโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก รับสมัครสมาชิกหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ และพบปะสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 15 ก.พ.66

 

         
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ