คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-01-05 15:23:29
IP: 119.42.67.251
 
 
 
 
 

               พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ (พื้นที่สัตหีบ) โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพลเรือตรี จรงศักดิ์  แย้มบาน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับ โดยการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรับฟังการให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์ภายในกองทัพเรือดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ