โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-12-17 17:26:13
IP: 223.206.57.205
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ นายวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ