กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-11-27 19:55:43
IP: 49.228.249.90
 
 
 
 
 

                    พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และมอบโล่รางวัลให้กับ สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น โดยมี พลเรือโท สรไกร  สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการฯ และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ