โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรชั้นนายเรือ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-08-27 08:59:17
IP: 184.22.137.12
 
 
 
 
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2564-66 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ