สอ.นย.มอบทุนสาธารณประโยชน์ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ นย. Date: 2022-06-16 10:36:24
IP: 119.42.123.131
 
 
 
 
 

               พลเรือโท สรไกร  สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการร่วมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ครอบครัวสมาชิก หน่วยงาน องค์กร สังคม ต่อไป เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ