โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก "หลักสูตรชั้นนายนาวา"
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-02-28 10:46:22
IP: 184.22.56.102
 
 
 
 
 

               นาวาโท ภาพพจน์  ภููรีโรจน์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการฯ พบปะสมาชิกตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ การรับสมัครสมาชิกใหม่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง ระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ