กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-11-30 16:19:26
IP: 119.42.121.128
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี สรไกร  สิริกรรณะ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด โดยมี พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับ และมอบโล่ห์รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63

   
   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ