โครงการปฏิบัติการเชิงรุก กิจกรรมรับสมัครสมาชิกหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-03-20 08:27:04
IP: 116.58.232.222
 
 
 
 
 

               นาวาเอก สุวิทย์  เวียงเจริญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ รับสมัครสมาชิกตามโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก รับสมัครสมาชิกหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ และพบปะสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิกโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ