พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-01-17 23:17:56
IP: 184.22.41.145
 
 
 
 
 

                พลเรือตรี ประมุข  อินทรปรเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) นำโดย นายสมชาย  รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เป็นผู้แทนในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตฐานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ