กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-01-11 20:40:45
IP: 184.22.41.197
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว ปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดและการออมทรัพย์ สำหรับเด็กและเยาวชนที่นำเงินออมของตนมาฝากจะได้รับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ให้เด็กได้ร่วมสนุก โดยมี พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการฯ ได้ให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ