โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-08-06 13:28:17
IP: 159.192.241.30
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานการปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ