สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-06-14 08:45:20
IP: 119.42.118.55
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก วรพงษ์  ทองเรือง รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารและการดำเนินกิจการ รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ