รับโล่รางวัล ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-06-10 14:08:55
IP: 119.42.67.127
 
 
 
 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี

ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมประจำปี 2561 ร่วมด้วย   ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด โดย พล.ร.ท.นพดล ปัญญาโฉม ประธานกรรมการดำเนินการ และนางดรุณี ทองหยวก หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขึ้นรับโล่รางวัล ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว) ประจำปี 2561 และรางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                      

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ