กิจการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรีเข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-03-26 08:32:05
IP: 110.77.248.253
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก สุวิทย์  เวียงเจริญ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในการจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นกรรมการกิจการสหกกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการออม ด้านการบริการให้แก่สมาชิก และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ