คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-14 11:51:05
IP: 116.58.232.26
 
 
 
 
 

                         พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะ พลเรือเอก สุกิตติ  เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ