โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งสำนักงาน นักเรียนจ่า นย.
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-04 13:58:28
IP: 119.42.119.15
 
 
 
 
 

  4 ก.พ.2562 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ นำคณะฝ่ายจัดการจัดทำโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งสำนักงาน นักเรียนจ่า นย. โดยได้บรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของสหกรณ์ และรับสมัครสมาชิก ณ หอประชุมนาวิกโยธิน

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ